Việc làm mới

NHIỀU VỊ TRÍ

Ngày đăng: 01-07-2020

Business Analyst – Up to $1500 Net

Công ty: Saigon Technology Solution

Số lượng: 02

Ngày đăng: 22-06-2020

PYTHON

Công ty: HEARTI SINGAPORE - CN ĐÀ NẴNG

Số lượng: 01

Ngày đăng: 22-06-2020

Business Analyst ( $1500 )

Công ty: Saigon Technology Solution

Số lượng: 02

Ngày đăng: 17-06-2020

PYTHON

Công ty: [Đà Nẵng - CloudFly.VN] Startup Việt Nam

Ngày đăng: 16-06-2020

BA/Tester (chỉ tuyển nữ)

Công ty: MIRACLES GROUP

Số lượng: 02

Ngày đăng: 22-04-2020

Tuyển AWS và nhiều vị trí khác

Công ty: JOBCHAT

Số lượng: 02

Ngày đăng: 20-04-2020

Cần tuyển #Python Developer

Công ty: D-SOFT

Ngày đăng: 20-04-2020

Green Global tuyển Business Analysis

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU XANH - ĐÀ NẴNG

Số lượng: 02

Ngày đăng: 31-03-2020

FSOFT tuyển DevOps và nhiều vị trí khác

Công ty: FSOFT Đà Nẵng

Ngày đăng: 31-03-2020

FSOFT tuyển BA mức lương lên đến 2000 USD/tháng

Công ty: FSOFT Đà Nẵng

Số lượng: 01

Ngày đăng: 11-04-2020