Amazon Web Services – Cloud Practitioner

 •   Thời lượng: 1 tháng

 •   Suất học: Tối 3-5-7

 •   Ngày khai giảng: 10/08/2021

 •   Hotline: 02363 888 279

Ngày nay, khi cần triển khai một phần mềm, website, giải pháp Công nghệ thông tin người ta không tìm mua máy chủ mà là tìm một giải pháp Cloud phù hợp để tiết kiệm chi phí, công sức về quản trị hệ thống cũng như khả năng mở rộng.

Amazon Web Services (AWS) từ lâu đã trở thành nền tảng cloud phổ biến nhất thế giới. AWS luôn là lựa chọn hàng đầu khi sử dụng Cloud. Tuy nhiên, lựa chọn dịch vụ nào, làm thế nào cho hiệu quả và an toàn  luôn là bài toán không dễ trả lời cho nhiều người kế cả những người có kiến thức về công nghệ thông tin.

Khóa học Amazon Web Services Cloud Practitioner sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp bạn nắm vững, sử dụng hiệu quả, quản trị, bảo mật các dịch vụ của Amazon Web Services. Từ đó, giúp bạn tự tin khi sử dụng Amazon Web Services.

 Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho tấ cả mọi người mong muốn tìm hiểu, sử dụng Amazon Web Services Cloud.
 • Sinh viên Công nghệ thông tin
 • Lập trình viên
 • Những người làm hệ thống mạng
 • Cá nhân có website, ứng dụng muốn đưa lên Cloud 

Kết quả sau khóa học

 • Nắm được các khái niệm nền tảng về AWS Cloud.
 • Nắm được các kiến trúc AWS Cloud cơ bản.
 • Nắm được chi phí, hiệu quả, lợi ích đem lại khi sử dụng AWS Cloud.
 • Biết cách sử dụng, phối hợp các dịch vụ AWS Cloud cơ bản để tạo ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm computer, network, database, storage, …
 • Nắm các phương pháp phát triển, vận hành sản phẩm khi sử dụng AWS Cloud.
 • Hiểu được chính sách bảo mật, phân chia trách nghiệm giữa AWS Cloud và người sử dụng dịch vụ.
 • Tạo, quản lý, phần chia quyền hạn cho người dùng, tổ chức, công ty, … khi sử dụng AWS Cloud.

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin
 • Đọc hiểu tiếng Anh

Học phí & Thời gian đào tạo

 • Đóng theo tháng: 3,600,000 đồng (đóng 1 lần)
 • Giảm 200,000 đồng mỗi học viên đăng ký theo nhóm
 • Giảm 100,000 đồng tự trang bị máy tính khi tham gia học

Thời gian đào tạo: 36 tiết, chia làm 12 buổi

GiftĐăng ký sớm được giảm 10% học phí toàn khóa học.


Chi tiết khoá học

Vui lòng kích vào tên môn học để xem nội dung chi tiết từng môn.

Khóa học được xây dựng dựa trên sự chắc lọc nội dung từ chứng chỉ:

Amazon Web Services Certificate Cloud Practitioner

 • Cloud là gì, tại sao Cloud trở thành xu thế phát triển trong lĩnh vực IT ngày nay.
 • Ưu/nhược điểm của AWS Cloud so với On-Premise.
 • Mô tả kiến trúc cơ bản của một hệ thống trên AWS Cloud.
 • Tổng quan về các dịch vụ trên AWS Cloud bao gồm computer, network, database, storage, analytic, streaming, security.
 • Labs: Tạo IAM User, tạo MFA & Password Policy.
 • Network: VPC, Subnet, IGW, NATGW, Routing, Route53.
 • Labs: Tạo network cơ bản trên AWS.
 • Compute: EC2, EIP, ELB, AMI & Lambda.
 • Labs: Tạo EC2 & ELB cho một website cơ bản.
 • Storage: S3 & CloudFront.
 • Labs: Tao static web với S3 & Cloudfront
 • Labs: Sử dụng Bucket ACL & Bucket Policy để quản lý truy cập với S3.
 • Monitor: CloudWatch, CloudTrail.
 • Database: RDS, DynamoDB.
 • Application: SNS, SES, SQS.
 • Thiết lập các bảo mật cơ bản khi sử dụng AWS Cloud.
 • Phân quyền với IAM: IAM User, IAM Role, IAM Policy, IAM Group.
 • Labs: Sử dụng IAM Policy để cấp quyền cho User, Group.
 • Tổng quan về Encryption (data at rest, data in transit) trên AWS Cloud.
 • Labs: Sử dụng IAM Role để cấp quyền cho Application.
 • Mô hình chia sẽ trách nhiệm giữa AWS Cloud & người sử dụng.
 • Áp dụng AWS Organization vào mô hình công ty, doanh nghiệp.
 • Hiểu cách tính chi phí của AWS Cloud để sử dụng hợp lý.
 • Như thế nào để tối ưu chi phí khi sử dụng AWS Cloud.
 • Làm thế nào để phân tích và dự đoán trước chi phí hằng tháng trên AWS Cloud.
 • Labs: Cấu hình Bills, Budget & Cost Explorer.

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với Amazon Web Services Cloud và đã có chứng chỉ của Amazon Web Services.

 •   Thời lượng: 1 tháng

 •   Suất học: Tối 3-5-7

 •   Ngày khai giảng: 10/08/2021

 •   Hotline: 02363 888 279