Việc làm mới

Developer yêu công nghệ trong lĩnh vực AI, Blockchain

Công ty: Công ty NAPA GLOBAL Chi nhánh Đà Nẵng

Số lượng: 00

Ngày đăng: 01-07-2021

Việc làm BA/PM

Tuyển dụng vị trí Business Analyst

Công ty: Công ty TNHH Phần mềm FSC

Số lượng: 02

Ngày đăng: 01-07-2021

Việc làm về AI & Data Science

Developer yêu công nghệ trong lĩnh vực AI, Blockchain

Công ty: Công ty NAPA GLOBAL Chi nhánh Đà Nẵng

Số lượng: 00

Ngày đăng: 01-07-2021

Việc làm AWS & DevOps

Est Rouge cần tuyển 03 Fresher DevOps

Công ty: CÔNG TY EST ROUGE

Số lượng: 03

Ngày đăng: 23-06-2021