Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management)

 •   Thời lượng: 2 tháng

 •   Suất học: Tối 2-4-6

 •   Ngày khai giảng: 10/06/2024

 •   Hotline: 02363 888 279

Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management) là một công việc vô cùng quan trọng trong ngành phần mềm, đóng vai trò lớn trong việc thành công hay thất bại của một dự án. Do vậy, đây là vị trí rất khó tuyển dụng và thường được trả với mức lương cao và cũng là mơ ước của nhiều người.

Năm 2021, ngành phần mềm Đà Nẵng đã có gần 700 lượt tuyển dụng cho các vị trí liên quan đến công việc quản lý dự án phần mềm với mức ưu đãi cực cao.

Tuy nhiên, hiện tại ở Đà Nẵng chưa có chương trình đào tạo nào về quản lý dự án phần mềm thực sự hiệu quả để các bạn có nhu cầu có thể theo học nhằm tăng cường kiến thức, kinh nghiệm cũng như theo đuổi nghề nghiệp đầy hấp dẫn này.

Khóa học Quản lý dự án phần mềm được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn quản lý dự án của PMI và các hướng dẫn của PMBOK 7.0, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm thực chiến để trang bị cho các bạn đầy đủ kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án cả theo mô hình truyền thống lẫn Agile, từ đó giúp các bạn thuận lợi trong việc tiếp cận công việc trong ngành phần mềm.

Khóa học giới hạn phạm vi quản lý dự án trong ngành phần mềm để cơ hội đi sâu và cụ thể hơn từ khái niệm, phương pháp, công cụ để trang bị kỹ năng thực chiến cho các bạn. Từ đó, giúp bạn dễ dàn tiếp cận hơn với công việc quản lý dự án tại các doanh nghiệp phần mềm.

Nội dung chính trong khóa học

 • Hiểu về dự án
 • Hiểu về quá trình thực hiện dự án
 • Hiểu về quản lý dự án
 • Vai trò của người quản lý dự án
 • Tổ chức của dự án
 • Chiến lược quản lý dự án
 • Qui trình quản lý dự án
 • 10 vùng kiến thức và kỹ năng về quản lý
 • Quản lý dự án theo mô hình truyền thống
 • Quản lý dự án theo mô hình Agile
 • Kinh nghiệm quản lý dự án
 • Thực hành quản lý dự án

Kết quả đạt được sau khóa học

 • Có đầy đủ kiến thức, kỹ năng của một người quản lý dự án chuyên nghiệp
 • Có thể tham gia vị trí quản lý dự án tại các công ty phần mềm

Khóa học này dành cho ai

 • Các bạn Dev, Tester, BA muốn làm quản lý dự án
 • Các bạn IT các doanh nghiệp muốn tham gia quản lý dự án
 • Các bạn sinh viên kinh tế, sinh viên CNTT muốn tham gia quản lý dự án phần mềm

Yêu cầu đầu vào

Nội dung và thời lượng của khóa học

STT Tên module
1  Cơ bản về quản lý dự án phần mềm
2  Khởi tạo và hoạch định dự án
3  Giám sát và điều chỉnh
4  Thực thi dự án
5  Quản lý dự án theo Agile
6  Bài tập tốt nghiệp

– Lịch học: 03 buổi/tuần, 04 tiết/buổi.

– Thời gian học: 2 tháng

 Học phí 

Đóng trọn gói (1 lần) 7,600,000 (VND)
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên Tiết kiệm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính Tiết kiệm 200,000 (VND) mỗi người
Đăng ký trước khai giảng, Giảm ngay 10% học phí toàn khóa học.

 


Chi tiết khoá học

Vui lòng kích vào tên từng học phần để xem nội dung chi tiết.

 • Quản lý dự án phần mềm là gì?
 • Giới thiệu về qui trình quản lý dự án phần mềm
 • Các vùng kiến thức cần thiết theo PMBOK
 • Giá trị của quản lý dự án phần mềm
 • Các mô hình quản lý dự án phần mềm phổ biến
 • Vai trò của Project Manager
 • Các kỹ năng cần thiết của Project Manager
 • Định nghĩa dự án
 • Lập kế hoạch cho dự án
 • Phát triển WBS(Work Breakdown Structure)
 • Ước lượng công việc
 • Phát triển kế hoạch (Schedule)
 • Xác định tài chính cho dự án (Budget)
 • Thực hành
 • Các nguyên tắc kiểm soát dự án
 • Quản lý thay đổi
 • Quản lý chuyển giao (Project Deliverables)
 • Quản lý vấn đề phát sinh
 • Quản lý chất lượng dự án
 • Quản lý rủi ro
 • Thực hành
 • Lãnh đạo việc thực hiện dự án
 • Quản lý giao tiếp
 • Quản lý kỳ vọng (Expectation)
 • Quản lý sự khác biệt
 • Quản lý Vendor
 • Đóng dự án
 • Thực hành
 • Giới thiệu về Agile trong quản lý dự án
 • Tạo môi trường quản lý Agile
 • Thực thi môi trường quản lý Agile
 • Thực hành
 • Viết kế hoạch dự án
 • Viết quản lý cấu hình (CM) cho dự án
 • Tạo và chạy Scrum Team
 • Giám sát và báo cáo Scrum Team
 • Bài học kinh nghiệm

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PM tại các công ty phần mềm lớn như FSOFT, SUN*..

 •   Thời lượng: 2 tháng

 •   Suất học: Tối 2-4-6

 •   Ngày khai giảng: 10/06/2024

 •   Hotline: 02363 888 279