DevOps Engineer – Beginner

 •   Thời lượng: 3 tháng

 •   Suất học: 2-4-6

 •   Ngày khai giảng: 06/06/2022

 •   Hotline: 02363 888 279

DevOps (Development and Operations) Engineer là vị trí được săn đón rất nhiều trong năm qua từ các công ty phần mềm cũng như các công ty có nhu cầu quản trị và phát triển hệ thống CNTT. DevOps Engineer thường được đề nghị mức lương rất cao và là mơ ước của nhiều người.

Khóa học DevOps Engineer – Beginner trang bị kiến thức, kỹ năng để từng bước giúp bạn tiếp cận các công việc liên quan đến DevOps trên nền tảng của Amazon Web Service Cloud.

Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho tất cả mọi người mong muốn trở thành DevOps Engineer.
 • Sinh viên Công nghệ thông tin muốn trở thành DevOps Engineer.
 • Lập trình viên mong muốn trở thành DevOps để có mức lương cao hơn
 • Những người quản trị hệ thống mạng mong muốn có việc làm tốt hơn
 • Cá nhân, tổ chức mong muốn phát triển và quản trị tốt hơn hệ thống CNTT của cơ quan mình

Kết quả sau khóa học

 • Hiểu, đánh giá được kiến trúc AWS Cloud.
 • Có khả năng lựa chọn các dịch vụ AWS Cloud phù hợp cho dự án software.
 • Developing, deploying và debugging khi sử dụng AWS Cloud.
 • Sử dụng thành thạo AWS CLI, AWS SDK/API cho phát triển sản phẩm trên AWS Cloud.
 • Ứng dụng AWS CI/CD pipeline để tự động hóa quá trình phát triển dự án software trên AWS Cloud.
 • Nắm được các phương pháp deploy cơ bản (Blue/Green, Rolling, Red/Black, Immutable, AllInOne, Canary, Linear,…)
 • Nắm được các khái niệm cơ bản về AWS Serverless Application.
 • Hiểu cách sử dụng các dịch vụ trên AWS Cloud để theo dõi hệ thống, đánh giá các điểm bất thường, các lỗ hổng bảo mật.
 • Tối ưu, dự đoán chi phí dựa trên nhu cầu sử dụng hằng tháng trên AWS Cloud.

Yêu cầu đầu vào

 • Có kinh nghiệm lập trình trên bất kỳ ngôn ngữ nào (python, java, go, php, …) 
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc với Linux, Windows Server
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc về Network (DNS, TCP/IP, Firewalls)
 • Đọc hiểu tiếng Anh

Học phí & Thời gian đào tạo

 • Đóng theo tháng: 3,600,000 đồng/tháng (3 lần).
 • Đóng trọn gói: 9,700,000 đồng (1 lần).
 • Giảm 200,000 đồng mỗi học viên đăng ký theo nhóm
 • Giảm 300,000 đồng tự trang bị máy tính khi tham gia học
 • Thời gian đào tạo: 120 tiết, chia làm 30 buổi

GiftĐăng ký sớm được giảm 10% học phí toàn khóa học.


Chi tiết khoá học

Vui lòng kích vào tên môn học để xem nội dung chi tiết từng môn.

Khóa học được xây dựng, chọn lọc dựa trên yêu cầu của các chứng chỉ:

 • Cơ bản về Cloud
 • Các dịch vụ của AWS Cloud
 • Các vấn đề bảo mật trên AWS Cloud
 • Quản lý, tối ưu chi phí sử dụng AWS Cloud
 • Sử dụng AWS CloudWatch Logs, Alarms, Events để giám sát và cảnh báo hệ thống.
 • Labs: Tạo CloudWatch Event, kết hợp AWS SNS & AWS Lambda để cảnh báo tình trạng hệ thống.
 • Phân tích, đánh giá hệ thống dựa trên CloudWatch Metrics.
 • Labs: Sử dụng Custom Metrics & AWS CloudWatch Logs Agent để theo dõi hệ thống.
 • Thực hiện Scale hệ thống dựa trên nhu cầu.
 • Labs: Config EC2, ALB & Auto-Scaling.
 • Vận dụng phù hợp các dịch vụ AWS Cloud để tăng High Availability cho hệ thống.
  • Frontend
  • Backend
  • Database
  • Storage
 • Labs: Lưu trữ data với S3 & Life Cycle với Glacier.
 • Các phương pháp Encryption khi sử dụng AWS Cloud.
 • Các phương pháp Authentication/ Authorization khi sử dụng AWS Cloud.
 • Labs: Sử dụng AWS Cognito để Authentication, kết hợp API Gateway, Lambda & DynamoDB.
 • Sử dụng AWS CI/CD với AWS CodeCommit, CodeDeploy, CodeBuild, CodePipeline, CodeStar.
 • Labs: CodeDeploy với Lambda
 • Các phương pháp deployment với AWS CloudFormation, AWS Beanstalk, AWS OpsWork.
 • Labs: Sử dụng CloudFormation để tạo application cơ bản.
 • Labs: Deploy application sử dụng AWS Beanstalk
 • Cơ bản về lập trình Python
 • Như thế nào để coding với AWS API, SDKs và AWS CLI.
 • AWS Serverless với API-Gateway, Lambda, DynamoDB, …
 • Labs: Tạo Application sử dụng AWS Serverless.
 • Phát triển ứng dụng trên Docker với AWS ECS, so sánh với AWS Beanstalk.
 • Labs: Tạo Application sử dụng AWS ECS.
 • Sử dụng các tính năng của AWS Cloud để đánh giá và quản lý hiệu quả chi phí.
 • Tự động hóa các quy trình thủ công để giảm thiểu chi phí quản lý AWS Cloud.
 • Áp dụng AWS CloudWatch Event, AWS CloudTrail, AWS Config, AWS Trusted Advisor, … để vận hành hệ thống trên AWS.
 • Labs: Config & setup AWS Config, AWS Trust Advisor & CloudTrails.

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps cho các công ty phần mềm lớn và đã tham gia triển khai nhiều hệ thống trên thế giới.

 •   Thời lượng: 3 tháng

 •   Suất học: 2-4-6

 •   Ngày khai giảng: 06/06/2022

 •   Hotline: 02363 888 279