Khóa học Amazon Web Services - Cloud Practitioner - ITEXPERT

Amazon Web Services – Cloud Practitioner

Ngày nay, khi cần triển khai một phần mềm, website, giải pháp Công nghệ thông tin người ta không tìm mua máy chủ mà là tìm một giải pháp Cloud phù hợp để tiết kiệm chi phí, công sức về quản trị hệ thống cũng như khả năng mở rộng.

Amazon Web Services (AWS) từ lâu đã trở thành nền tảng cloud phổ biến nhất thế giới. AWS luôn là lựa chọn hàng đầu khi sử dụng Cloud. Tuy nhiên, lựa chọn dịch vụ nào, làm thế nào cho hiệu quả và an toàn  luôn là bài toán không dễ trả lời cho nhiều người kế cả những người có kiến thức về công nghệ thông tin.

Khóa học Amazon Web Services Cloud Practitioner sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp bạn nắm vững, sử dụng hiệu quả, quản trị, bảo mật các dịch vụ của Amazon Web Services. Từ đó, giúp bạn tự tin khi sử dụng Amazon Web Services.

 Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho tấ cả mọi người mong muốn tìm hiểu, sử dụng Amazon Web Services Cloud.
 • Sinh viên Công nghệ thông tin
 • Lập trình viên
 • Những người làm hệ thống mạng
 • Cá nhân có website, ứng dụng muốn đưa lên Cloud 

Kết quả sau khóa học

 • Nắm được các khái niệm nền tảng về AWS Cloud.
 • Nắm được các kiến trúc AWS Cloud cơ bản.
 • Nắm được chi phí, hiệu quả, lợi ích đem lại khi sử dụng AWS Cloud.
 • Biết cách sử dụng, phối hợp các dịch vụ AWS Cloud cơ bản để tạo ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm computer, network, database, storage, …
 • Nắm các phương pháp phát triển, vận hành sản phẩm khi sử dụng AWS Cloud.
 • Hiểu được chính sách bảo mật, phân chia trách nghiệm giữa AWS Cloud và người sử dụng dịch vụ.
 • Tạo, quản lý, phần chia quyền hạn cho người dùng, tổ chức, công ty, … khi sử dụng AWS Cloud.

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin
 • Đọc hiểu tiếng Anh

Học phí & Thời gian đào tạo

 • Đóng theo tháng: 3,600,000 đồng (đóng 1 lần)
 • Giảm 200,000 đồng mỗi học viên đăng ký theo nhóm
 • Giảm 100,000 đồng tự trang bị máy tính khi tham gia học

Thời gian đào tạo: 36 tiết, chia làm 12 buổi

GiftĐăng ký sớm được giảm 10% học phí toàn khóa học.