Hilab Technology cần tuyển dụng các vị trí - ITEXPERT

Hilab Technology cần tuyển dụng các vị trí

  • Project Manager
  • Backend Developer (Nodejs)
  • Frontend Developer (React Js)
  • Technical Leader
  • Tester
  • Business Analyst
Hilab Technology là Startup công nghệ hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số, tư vấn và ứng dụng AI trong doanh nghiệp, cung cấp hệ thống Cloud (Hosting Server). Với tinh thần của một Startup, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau làm giàu cho sự nghiệp của mỗi người.
Để nộp hồ sơ ứng tuyển, vui lòng gửi CV của bạn tới địa chỉ email: hr@hilab.asia với tiêu đề [Họ và tên – Vị trí ứng tuyển]
Thông tin tuyển dụng: Xem tại đây