Ở ĐÂY CÓ JOBS NGON, ĐỒNG NGHIỆP XỊN, SẮP TỚI CÒN ĐƯỢC ĐI COMPANY TRIP NỮA ... - ITEXPERT

Ở ĐÂY CÓ JOBS NGON, ĐỒNG NGHIỆP XỊN, SẮP TỚI CÒN ĐƯỢC ĐI COMPANY TRIP NỮA …

  • Công Ty: EFE
  • Địa chỉ: Đà Nẵng
  • Lương: Thoả thuận
KHÔNG APPLY Ở EFE THÌ CÒN APPLY Ở ĐÂU NỮA

Mời mọi người ghé thăm list jobs nhà EFE và đừng quên thả nhẹ cho HR chiếc CV be bé xinh xinh

Fresher WordPress

JD: http://bit.ly/PHPfresher

Intern WordPress

JD: http://bit.ly/PHPinternship

Intern Design

JD: http://bit.ly/DesignerInternship

Intern Tester

JD: http://bit.ly/TESTERinternship

Intern Project Manager

JD: https://bit.ly/ProjectManagerInternship

 Tiêu đề mail: [Họ và tên]_[Vị trí ứng tuyển] 

============

CONTACT US VIA :

bong.huynh@efe.com.vn

0935 618 505

Skype: live:.cid.4d7e55587dc9216b