FSOFT tuyển DevOps và nhiều vị trí khác - ITEXPERT

FSOFT tuyển DevOps và nhiều vị trí khác

  • Công Ty: FSOFT Đà Nẵng
  • Địa chỉ: ĐÀ NẴNG
  • Lương: Thỏa thuận

“VỀ FSOFT- KHỎI LO MÙA DỊCH” 😋😋
Dịch Covid các bạn cũng không sợ thất nghiệp đâu nè
😍😍😍

Cập nhật tình hình tuyển dụng tháng 4 của Fsoft Đà Nẵng nào các bạn
Ngại gì không apply nào 🤩🤩🤩
🎯 Mail: TramNT5@fsoft.com.vn
🎯 Skype: tramnt5
🎯 Tel: 0333.024.940