AsianTech tuyển BA - ITEXPERT

AsianTech tuyển BA

Chuyên gia phân tích nghiệm vụ

Công Ty TNHH Asian Tech
Lô 35, Đường số 4, KCN Đà Nẵng, An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô tả chi tiết công việc

* Nội dung công việc
Công nghệ châu Á là chất lượng tốt nhất thế giới đối với Châu Á! Nhiệm vụ đang phát triển với tốc độ khủng khiếp.
Đã 2 năm kể từ khi tôi ở giữa một nhân viên 200 tuổi!
Chỉ là nền tảng của tổ chức đang trở nên rất quan trọng bởi vì nó là một căn cứ đang phát triển trong tốc độ và quy mô này.
Vì vậy, nhiệm vụ chính là chủ động làm việc trên phần cốt lõi của tổ chức phát triển nền tảng của công ty, sống kinh nghiệm phát triển của công ty!
* Lợi ích
– Thanh toán tháng 13 (thưởng hàng năm).
– Thanh toán tháng 14 (Thưởng Lợi nhuận (dựa trên kết quả kinh doanh).
– Đánh giá hiệu suất và điều chỉnh lương 2 lần / năm.
– Cơ hội khuyến mãi.
– Quỹ xây dựng hàng tháng (200 k / người / tháng).
– Chương trình thưởng khuyến khích chứng nhận tiếng Anh / Nhật.
– Chuyến đi công ty hàng năm.
– Hoạt động xây dựng Cuộc đua tuyệt vời hàng năm.
– Kiểm tra sức khỏe hàng năm tại một trong những bệnh viện hàng đầu Đà Nẵng.
– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
* tìm người như thế này
– Nếu bạn có động lực để phát triển và đừng chờ đợi hướng dẫn của người khác, bạn sẽ có thể làm những việc từ chính mình
– nếu bạn là một liên doanh và bạn có thể làm việc với sự thận trọng tại một trang web tốc độ
– những người có thể lãnh đạo với các thành viên trong nhóm bao gồm cả người Việt Nam
– những ai muốn tải thành tích được đính hôn trong trường hợp phát triển của các công ty lớn
– Nếu bạn muốn học lập trình, phát triển ứng dụng
* Làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng, Việt Nam, sau đây là tình trạng tối thiểu.
– Khả năng tiếng Anh (TOEIC 750 điểm trở lên) ※ Nếu bạn có kinh nghiệm và kinh nghiệm du học nước ngoài, bạn có thể làm điều đó.
– sức sống để sống trong cuộc sống mới
* chào đón kỹ năng
– Kinh nghiệm thực tế phát triển trong php / bit
– Kinh nghiệm phát triển sản phẩm làm quản lý dự án / giám đốc