10 FRESHER AI làm việc tại QUY NHƠN - ITEXPERT

10 FRESHER AI làm việc tại QUY NHƠN

FPT SOFTWARE QUY NHƠN đang tuyển thêm 10 FRESHER AI làm việc tại QUY NHƠN

Bạn nào có anh em bạn bè giới thiệu em với ạ.

CV gửi về Email: TramNT5@fsoft.com.vn nhé
Tel: 0333.024.940 hoặc Ibox em nè
😍😍😍😍

love

Việc làm mới

TUYỂN DỤNG AI #INTERNSHIP

Ngày đăng: 10-06-2021

[PYTHON]

Ngày đăng: 26-05-2021

PYTHON

Ngày đăng: 22-06-2020