FSOFT tuyển AI Researcher(3) Engineer(7) - ITEXPERT

FSOFT tuyển AI Researcher(3) Engineer(7)

FSOFT Đà Nẵng cần tuyển 10 bạn AI cho Fsoft ĐN.

Liên hệ thanhvdd@fsoft.com.vn/ 0987 371 585

Việc làm mới

TUYỂN DỤNG AI #INTERNSHIP

Ngày đăng: 10-06-2021

[PYTHON]

Ngày đăng: 26-05-2021

PYTHON

Ngày đăng: 22-06-2020