ITExpert - Cùng xây dựng đội ngũ chuyên gia - ITEXPERT

ITExpert – Cùng xây dựng đội ngũ chuyên gia

ITExpert – với mong muốn xây dựng đội ngũ chuyên gia về CNTT cho Đà Nẵng và khu vực miền trung.